Privacy Statement

Wie zijn wij

Ons website adres is: https://sarafopoulos.nl.

Welke persoonlijke data wordt er verzameld en waarom doen we dat

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers. Wij verzamelen en beheren zo min mogelijk persoonsgegevens en uitsluitend wanneer deze vrijwillig aan ons zijn verstrekt.

Je kunt onze site gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Je hebt echter ook de mogelijkheid om een account te maken. In dat geval registreren we je e-mailadres, een alias en eventueel een persoonlijke avatar.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt hebt. Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden voor zover hier geen wettelijke verplichting voor is.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt wanneer je een account aanmaakt. Een account stelt je in staat direct reacties te plaatsen op onze website.

Bezoekersgegevens

Wij houden algemene bezoekersgegevens bij op basis van log files. De informatie in de log files omvat IP-adressen, gebruikte browsers, het tijdstip van bezoek en welke pagina’s je bezocht hebt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. De functionele cookies op de website zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven. Ook wordt met behulp van cookies bijgehouden hoe vaak de site wordt bezocht en waarop wordt geklikt. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en zo de website te optimaliseren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens uiteraard serieus en daarom nemen wij passende technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is dan voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Gegevens inzien, correctie en verwijdering

Wanneer je een account op onze site hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien. Hiertoe ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Wanneer je jouw gegevens niet langer door ons wilt laten verwerken, kun je ons schriftelijk verzoeken deze gegevens uit onze database te laten verwijderen. Je verzoek kun je indienen via info@sarafopoulos.nl.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden het recht om deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.